Hvad er tegl?

Tegl er et bygge materiale, der fremstilles ved brænding af ler i en ovn. Farven på tegl vil oftest fra naturens side være gul, brun eller rød, det dog muligt at farve teglene i brændnings processen eller efter behandle teglstenen ved f.eks. at glassere dem som med glasere tegl.
Den primære anvendning for tegl er til mursten og tagsten, her på nyttegltag.com er det udelukkende tagsten delen vi koncentrer os om.

Opfindelsen af tegl menes at være foregået omkring år 5000 før vor tidsregning. Helt tilbage i Mesopotamien opstod en tanke om at bearbejde ler som man lod tørre i solen. Denne teknik blev så fremover brugt til bygningssten.

Da man dengang fandt på at bruge teglsten i Mesopotamien startede man i det små når man skulle bygge, men inden der var gået længe byggede man stort og prangende. Det var dog først i årene 2500 – 2000 før vor tidsregning at man begyndte opført almindelige byhuse af tegl. Mesopotamien bestod dengang af store flotte palladser, tempeltårne som i Ur og Babylon, akvædukter og kloaksystemer og badeanstalter. Udover at de byggede flot og stort, udsmykkede de også kraftigt i Mesopotamien, de havde en meget god sans for at usmykke de hellige bygninger og fandt i den anledning ud af at lave glaseret tegl.

I mange år fungerede teglproduktionen ved at teglstenen blev tørret i solen, og på den måde fik man soltørret tegl, men inden længe fandt man ud af at man kunne gøre teglet stærkere ved at brænde det i en ovn. Lidt lige som med trylledej, trylledej kan også tørre hvis det ligger ude i frisk luft i lang tid, men hvis man derimod kommer dejen ind i en ovn og bager det kan man male, glasere dejen. Det med at bage trylledejen gør også at de sammenæltede materialer bliver et og bliver meget mere bestandigt. Helt tilbage da Romerriget faldt, glemte man blandt andet kunsten at brænde tegl. Heldigvis var der nogle italienere der fandt teknikken igen, og på den måde kom den brændte tegl “tilbage” til Danmark omkring år 1100 og siden har tegl,stor stil, være brugt til både husemurer og tag.